Arad PMIS

درباره آراد

نرم افزار آراد را بیشتر بشناسید...
About Arad
 
 
سیستم اطلاعات
مدیریت پروژه آراد
Arad PMIS Project Management Information
System

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه آراد (Arad PMIS)، محصول شرکت راهکار برتر آراد پایا، یک سامانه نرم افزاری متمرکز مبتنی بر وب جهت جمع آوری و دسته بندی کلیه داده ها و اطلاعات پروژه می باشد که با هدف مدیریت و راهبری پروژه های مختلف و به منظور افزایش بهره وری و کارآیی تیم های مختلف شاغل و تاثیر گذار در پروژه، طراحی و اجرا شده است.


امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود راه حل های الکترونیک برای مسائل مختلف ، استفاده از این امکان برای هدایت پروژه ها، مزیت قابل توجهی در مقایسه با سبک سنتی داشته که باعث سهولت و افزایش بهره وری در مدیریت پروژه و راه حلی برای کوتاه شدن زمان راهبری واجرای پروژه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیستر در خصوص سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه به این صفحه مراجعه نمایید.

Features
قابلیت های نرم افزار

قابلیت هایی که در طراحی و اجرای این سیستم به صورت عمومی لحاظ شده است عبارتند از:

طراحی مبتنی بر وب (web-based)

حداکثر کارآیی با بهره گیری از آخرین فناوری های روز

قابل راه اندازی بر روی انواع سرورها

یکپارچکی کامل کلیه زیرسیستم ها

سرعت در به روز رسانی اطلاعات و سهولت استفاده از نرم افزار

استفاده بهینه از منابع سخت افزاری

Arad Features
سیستم یکپارچه در آراد

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه آراد دارای یک هسته هوشمند در ارتباط با تمامی ماژول ها می باشد که این قابلیت نرم افزار اطلاعات مدیریت پروژه آراد را از بسیاری از سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه متمایز می سازد. عملکرد این هسته هوشمند به نحوی است که هر تغییری که در یکی از عناصر پروژه انجام شود، هسته هوشمند سیستم از این تغییر مطلع شده و تمامی فرایندهای مرتبط با آن عنصر را از تغییر انجام شده آگاه ساخته و امکان اقدام لازم در جهت اعمال تغییرات را در اختیار کاربر مربوطه قرار خواهد داد. زیر سیستم های "سیستم اطلاعات مدیریت پروژه آراد" به شرح ذیل می باشند:

مدیریت مکاتبات

Correspondeces Management

با استفاده از این سیستم، دبیرخانه الکترونیک به طور کامل پیاده شده و سازمان بدون نیاز به گردش کاغذ راه اندازی خواهد گردید. در این صورت اعضای پروژه م یتوانند کلیه مکاتبات مورد نظر خود را به صورت الکترونیک در بسر وب انجام دهند.

مدیریت جلسات

Meeting Management

این سیستم وظیفه ثبت، نگهداری و پیگیری آیت مهای صورت جلسات به منظور حصول اطمینان از انجام موارد توافق شده در جلسات و دسترسی سریع به آنها با امکان جستجوی موضوعی را عهده دار می باشد.

مدیریت وظایف و تقویم

Task Management

این سیستم به همراه تقویم پوپک جهت تسهیل مدیریت فعالیت های روزانه اعضای سازمان/پروژه و ایجاد امکان برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه طراحی و اجرا شده است.

مدیریت قراردادها

Contract Management

ثبت و نگهداری قراردادها به همراه اطلاعات مهم آنها، ورود اطلاعات wbs قرارداد و مانیتور کردن پیشرفت هر فعالیت، ثبت و نگهداری صورتحساب ها و تضامین قرارداد و ارائه گزار شهای متنوع از جمله امکانات این سیستم می باشد.

مدیریت مدارک مهندسی

Engineering Documents Mangement

این سیستم کلیه فعالی تهای مرتبط با مدارک مهندسی پروژه شامل فرآیندهای تولید، صدور و بررسی مدارک و ترانسمیتا لها را مکانیزه نموده و گزارشات لحظه ای از پیشرفت کار و وضعیت فعلی پروژه را در اختیار مدیران قرار می دهد.

مدیریت خرید کالا

Purchasing Management

این سیستم جهت مدیریت و نظارت بر فعالیت های خرید کالا شامل تولید بست ههای خرید، تشخیص آخرین نسخه مدارک بست ههای خرید از طریق ارتباط با سیستم مهندسی، تهیه لیست مناقصه گران، برگزاری مناقصه و ... طراحی و اجرا شده است. در ادامه ارائه گزارش جامع از وضعیت بسته های خرید از دیگر امکانات این سیستم می باشد.

مدیریت پیشبرد کالا

Expediting Management

این سیستم ابزاری جهت کنرل قراردادهای سازندگان و نظارت بر پیشرفت آنها بوده و همزمان با اتصال به سیست مهای مدیریت خرید و مدیریت اق ام و انبار گزارشات متنوعی را از وضعیت قراردادهای کالا در اختیار تیم پروژه قرار می دهد.

مدیریت مدارک سازندگان

Vendor Documents Management

کلیه فعالیت های مرتبط با مدارک سازندگان در این سیستم کنرل و نگهداری می شود. فرآیندهای تولید، صدور و بررسی مدارک سازندگان بر اساس قرارداد آنها در این سیستم تعریف و کنرل می شود.

مدیریت اقلام پروژه

Material Management

وظیفه این سیستم مدیریت تمامی اق ام مورد نیاز پروژه بر اساس لیست جامع اق ام پروژه از طریق ارتباط با سیستم مهندسی و خرید بوده و بواسطه استفاده از آن امکان پیگیری اق ام پروژه از لحظه سفارش تا زمان تحویل در سایت و همچنین امکان تهیه گزارشات بالانس اق ام و گزارشات کاربردی دیگر برای تیم پروژه مهیا خواهد گردید.

مدیریت انبار

Warehousing Management

این سیستم با اتصال به سیستم مدیریت اق ام و ثبت و نگهداری اسناد مربوط به ورود و یا خروج کالاهای خریداری شده از انبار، امکان مدیریت انبار پروژه را برای مدیران فراهم می آورد. امکان ثبت Packing List ها توسط سازندگان، امکان مدیریت انبارهای فرعی پروژه و سازمان و ارائه گزارشات مرتبط از دیگر قابلیت های این سیستم می باشد.

مدیریت اجرا

Construction Management

این سیستم با دریافت ساختار شکست اجرا تا سطح فعالیت های اجرایی ) Job Phase ( امکان ثبت مقادیر برآوردی اجرا و همچنین فعالیت های اجرایی صورت گرفته را فراهم آورده و با ارائه گزارشات پیشرفت کار به تفکیک نواحی و یا پیمانکاران پروژه، مراحل ساخت دیسیپلی نهای مختلف پروژه را مدیریت م ینماید.

مدیریت مستندات

File Management

با استفاده از سیستم آرشیو مستندات، تمامی اسناد شرکت از جمله استانداردها، گزارشات، مدارک مناقصات، فرم های استاندارد و سایر مدارک ورودی و تولیدی سازمان می تواند در سیستم دسته بندی و نگهداری شده و با لحاظ سطوح دسترسی، بین کاربران داخل و خارج از سازمان به اشراک گذاشته شود.
 
206
پروژه ها
9115
کاربران
4150
مستندات مهندسی
7168
مستندات خرید
1151
مستندات اجرا
1151
سایر مستندات
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه آراد در حال حاضر در چند پروژه ملی و نیز شرکت های رتبه یک کشور در حال بهره برداری می باشد.
Arad PMIS project management information system
Ipsum

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین با مراجعه به بخش مربوط به هر زیر سیستم میتوانید به اطلاعات بیشتری در خصوص قابلیتهای این سیستم دسترسی پیدا کنید.